About me

Bună!

Eu sunt Gia şi deţin acest blog. Mă bucur să te cunosc. Sper să îţi placă la mine acasă 🙂

about page zambet gratis blog

Câteva date despre mine:

Am deschis blogul în anul 2010, din nevoia de a-mi aşterne gândurile pe foaie. Mai mult de jumătate din postările de la început descriau oameni, sentimente, trăiri şi emoţii din viaţa unei adolescente. După aproape 3 ani de activitate in online şi odată cu terminarea facultăţii, peste blogul meu s-a depus praful. Din mai multe considerente, nu mă mai regăseam în acele articole, mă maturizam şi aveam în faţă o altă persoană. Apoi au urmat aproape 2 ani de inactivitate.

Începând cu anul 2016, mi-am promis să aduc un suflu nou pe blog şi să mă reîntorc la scris. Neştiind în ce direcţie să o iau, am început să scriu despre cealaltă pasiune a mea: călătoria, sub egida #romaniateiubesc. Au fost câteva postări despre călătorii, despre frumoasa Românie, pe care a avut ocazia să o cunosc şi descopăr din ce în ce mai mult în ultimii doi ani. Însă nici acest lucru nu m-a mulţumit pe deplin. Simţeam că pot să scriu despre altceva, că vreau să fac asta, simţeam chemarea din altă zonă.

Aşadar iată-mă aici, acum, scriind despre beauty, lifestyle, travel şi alte pasiuni. Am descoperit cu uimire că îmi place, mai bine zis, că mă regăsesc foarte mult în aceste domenii şi că asta e ceea ce îmi doresc. For the moment, at least. Prin urmare, am început diverse colaborări cu parteneri noi şi am cunoscut oameni calzi şi buni, colaborări pe care o să le vedeţi din ce în ce mai des, aici, pe blog. Pasiunea pentru scris a reapărut, este aici şi nu o mai las să plece!

Dacă ai vreo sugestie, reclamaţie, vrei să îmi transmiţi un gând bun sau doreşti să colaborăm, poţi folosi formularul din pagina de contact sau poţi trimite direct un e-mail pe adresa: contact@zambetgratis.com. Îţi mulţumesc pentru vizită şi sper să îţi placă ce pregătesc de acum încolo. Te poţi abona la newsletter-ul meu ca să fii mereu la zi cu ce postez aici pe blog. Veştile bune direct în inbox-ul tău 🙂

EN:

Hello, my name is Gia and I own this blog. Nice to meet you. Hope you like my “virtual home”.about page zambet gratis blog

Some facts about me:

I founded this blog in 2010, from the need to lay down my thoughts. More than half of the posts from the start were describing people, feelings, experiences and emotions of a teenager’s life. After almost 3 years in online and after I’ve graduated from faculty, I forgot about my blog. For several reasons, I no longer found myself in those articles, I grew up and had to face another person in the mirror. Then followed nearly two years of inactivity.

Since 2016, I promised myself to bring the blog to life and go back writing. Not knowing in which direction to take, I started writing about my other passion: travel, under the #iloveyouromania hashtag. There were a few posts about travel, about my beautiful country Romania, which I had the opportunity to visit and discover ever more in the last two years. But even this does not fully thank me. I felt I could write about something else, I wanted to do that, “I felt the call” from another area.

So here I am now, writing about beauty, lifestyle, travel & other passions. I discovered with amazement that I like, rather, that I find myself very much in these areas and that’s what I want. For the moment, at least. Therefore, I started various collaborations with new partners and met warm & good people, collaborations which you’ll see increasingly more often here on the blog. My passion for writing reappeared and I will no longer let it go!

If you have a suggestion or complaint, you want to send me a good thought or want to work with me, you can use the contact form page or you can send an email directly to contact@zambetgratis.com. Thank you for your visit and I hope you’ll like what I prepare from now on. You can subscribe to my newsletter to be always up to date with what I post here. Fresh news straight into your inbox 🙂

Kisses