5 reasons why I didn’t read your blog post

5 reasons didn't read blog post

5 reasons I didn’t read your blog post

Îmi place să citesc bloguri. Fac asta aproape în fiecare zi. Mai ales de când şi eu m-am reîntors la al meu şi încerc să îl cresc în fiecare zi, să aduc content de calitate şi să rămân consecventă în ceea ce fac. În ultimele 6 luni, am descoperit o mulţime de bloguri despre care pot spune cu sinceritate, că m-au făcut să mă reîntorc şi să citesc ce s-a mai postat între timp. Vorbesc în special despre blogurile de beauty, lifestyle şi travel, cele ce sunt pe aceeaşi lungime de undă cu al meu.

EN: I like reading blogs. I do this almost every day. Especially now that I returned to mine and I try to grow it day by day & constantly bring quality content. In the last 6 months, I found lots of blogs, about which I can honestly say that made me coming back and read what has been posted in the meantime. I’m talking about beauty, lifestyle and travel blogs, those that are similar to mine.

Însă, cu toate acestea, există anumite lucruri care mă împiedică să citesc mai departe un articol. Vreau să le evidenţiez aici, nu din răutate sau orgoliu, ci din simplul fapt că mă gândesc că poate acestea sunt folositoare pentru bloggerii care care citesc acest articol şi îi poate ajuta să îmbunătăţească relaţia dintre ei şi cititori. Pentru că până la urmă, fără noi, cei care le citim blogurile, nu prea ar mai exista, right? Aşadar de ce să nu ne facem noua viaţa mai bună, în primul rând?! De asemenea, dacă şi voi la rândul vostru observaţi anumite chestii care vă împiedică să îmi citiţi blogul, vă rog să mi le comunicaţi şi sigur voi găsi o soluţie pentru a remedia asta.

EN: But nevertheless, there are certain things that prevent me from reading an article. I want to write them down, not out of malice or pride, but merely because I think maybe those are useful for bloggers who are reading this and can help them to improve their relationship with the readers. Because, in the end, without us reading their blogs, they wouldn’t exist, right? So why not make our lives better, first ?! Also, if you’ll notice certain things that prevent you reading my blog, please communicate them to me and I’ll definitely find a solution to fix it.

Căsuţa (pop-up) cu “subscribe to this blog” / The pop-up  box:

De cele mai multe ori, această căsuţă întrerupe cititorul fix în mijlocul articolului şi îl obligă să îşi introducă adresa de e-mail pentru a se abona la blogul tău. Asta dacă nu reuşeşte să găsească la timp acel “x” şi să o închidă. Serios acum, nu e deloc profi şi devine foarte deranjant ca acest pop-up să apară pe fiecare pagină deschisă. Poţi îmbunătăţi acest aspect activând un alt plugin, unul mai friendly-user, care să poziţioneze acest pop-up într-un colţ al blogului tău şi să fie la libera alegere, gen. Crede-mă că, dacă îmi place blogul tău, ţin minte. Şi mă întorc singură să văd ce ai mai postat, nu trebuie neapărat să mă şi abonez.

EN: Most often, this pop-up box interrupts the reader right in the middle of the article and forces him to enter his email address to subscribe to your blog. Unless he manages to find that “x” and close it. Seriously, it’s not professional at all and tends to become very disturbing appearing on each page. You can improve this by enabling a new plugin, a more user-friendly one, that will place the pop-up box in a corner of your blog and make it freeable to subscribe. Believe me, if I like your blog, I will remember it. And I will come back to see what you’ve posted, it’s not always necessarily to subscribe.

say no to pop-up

Fonturi prea mari sau prea mici / Fonts too big or too small:

Eu sunt dependentă de telefon. Însă pun pariu că nu sunt singura care suferă de acest “sindrom”. De cele mai multe ori, citesc bloguri de pe telefon. Experienţa pe care o am citind un articol de pe telefon este şi mai greu de descris atunci când blogul tău este în mare parte scris cu litere prea mari, ori prea mici. Încearcă să găseşti acel echilibru şi să nu îţi supui cititorii la a purta ochelari în timp ce îţi citesc articolele. Eu am noroc că port deja 🙂 De asemenea, nu trebuie să folosim imagini sau culori de fundal prea ţipătoare. Este deranjant pentru ochi şi persoana în cauză va renunţa rapid la acel articol, chiar dacă tu ai muncit 3 ore la el.

EN: I’m addicted to my phone. I bet I’m not the only one suffering from this “syndrome”. Most often, I like reading blogs using my phone. The experience that I have while reading an article on my phone is harder to describe if your blog is mostly written with too large or too small fonts. Try to find that balance and not submit your readers to wear glasses while reading your articles. I’m lucky that I already wear them 🙂 Also, you should not use images or background colors too garish. It is disturbing to the human eye and the person will give up quickly on that article, even that you worked three hours to write it.

Titlul articolului / Your blog post title:

Aici poate că vei spune că sunt subiectivă, dar dacă titlul articolului tău nu m-a atras, s-ar putea să nu-l deschid. E simplu, nu? Plus că nici pe tine nu te ajută, din punct de vedere SEO. Eu personal, încerc de fiecare dată să transmit cât de multe pot prin titlul articolului, să se înţeleagă oarecum despre ce urmează să citeşti dacă îl vei deschide. Este important să găseşti cuvinte cheie, cuvinte care atrag şi invit la o acţiune (call-to-action). Astfel, publicul tău va fi intrigat şi va vrea să ştie despre ce ai scris. Win-Win situation pentru toată lumea!

EN: Maybe now you will think that I’m being subjective, but if your post title didn’t sound interesting, I may not open it. It’s simple, right? Plus it does not help you either, in terms of SEO. I always try to make my audience understand somehow what the post it’s about, by choosing a good title. It’s important to find keywords, which attract and invite to a call-to-action. Thus, your audience will be intrigued and will want to know about what you’ve written. It’s a win-win situation for everyone! 

Calitatea fotografiilor / The quality of pictures:

Deţinând un blog de beauty, este foarte, dar foarte greu, să te ridici la nivelul celorlalte din România. Şi vorbesc din propria mea experienţă. Când am decis să mă reîntorc la blogging, ştiam că trebuie să fac mari schimbări şi că dacă nu reuşesc să vin cu ceva nou, nu voi avea succes. Aşadar, aşa cum am precizat şi în articole anterioare, am început să mă joc mai mult cu DSLR-ul meu Nikon, să ne cunoaştem mai bine. Totul pentru poze de calitate, ai ghicit. Nu excelez încă la acest capitol şi o ştiu prea bine, însă văd progrese mari de la lună la lună. Nu spun acum că dacă nu ai aparat profesional, totul e pierdut (am văzut articole de beauty cu fotografii făcute DOAR cu smartphone-ul şi arătau foarte bine), însă dacă ai şansa să achiziţionezi unul, fă-o! Este foarte important ca cititorii tăi să găsească poze curate, luminoase, focusate. Subiectul tău să fie încadrat corespunzător, iar poza să transmită ceva. Evită să faci poze folosind blitz-ul. Se vede foarte inestetic. Dacă ai posibilitatea, alege să pozezi pe lumină naturală, atunci ies cele mai OK poze. Eu, din lipsă de timp în cursul săptămânii, îmi pregătesc fotografiile în weekend-uri, când stau acasă şi pot face asta pe lumină naturală.

EN: Owning a beauty blog, it’s very, but very difficult to keep up with others beauty blogs from Romania. Speaking now from my own point of view. When I decided to return to blogging, I knew I had to make big changes and that, if I fail to come up with something new, I will not be successful. So, as I said in previous articles, I started playing more with my Nikon DSLR camera to get to know it better. Everything for quality pictures, of course. I’m not great at this section yet & I know it too well, but I see nice progress from month to month. I’m not saying now that if you don’t have a good camera, everything it’s lost (I saw beauty articles with photos taken with smartphone ONLY and looked very good), but if you have the chance to purchase one good camera, do it! Is very important for your readers to find clean, bright, focused pictures. Your subject must be correctly framed and your picture should tell something about the post you’ve written. Avoid taking pictures using flash. It looks very unsightly. If you can, choose to pose in the daylight, because that’s when you’ll get the cleanest & brightest photos. Due to the lack of time during the week, I prepare my photos for the articles coming up on weekends, when I can stay at home and do this with natural light.

Design-ul blogului / The blog design:

Ultimul punct despre care aş vrea să vorbesc este design-ul blogului. Fiind atât de conectaţi şi activi în reţelele sociale, primul lucru pe care îl fac atunci când intru pe un blog nou este să caut iconiţele reţelelor sociale Instagram, Pinterest şi Facebook. Acest lucru ar trebui să îl pot face cu uşurinţă, dacă deţinătorul blogului le-a pus “la vedere”. Un studiu arată că dacă, în primele 30 de secunde, aceste iconiţe sunt “de negăsit”, mai mult de jumătate din cititori aleg să închidă blogul. Da, este crud, dar putem învăţa din asta, dacă ne dorim trafic pe blog. De asemenea, căutăm deseori după pagina “About me” şi “Contact“. Şi aici e şi mai important să le ai deja pe blog, asta în cazul în care cineva vrea să ia legătura cu tine, pentru o colaborare sau pentru a-ţi transmite ceva. Cum să găsească adresa ta de e-mail dacă nu e scrisă pe nicăieri? Îşi va pierde răbdarea şi va renunţa la idee. Ar mai fi de menţionat şi faptul că unele bloguri sunt prea “aglomerate”, din punct de vedere vizual, şi asta te face să te pierzi cu uşurinţă. Doar pentru că putem adăuga citate, culori, video-uri, poze, iconiţe şi etc. nu înseamnă că trebuie să le şi folosim pe toate odată, nu-i aşa?

EN: The last point I want to talk about is the blog design. Being so connected and active on social media, the first thing I do when I arrive on a new blog is looking after social media icons, like Instagram, Pinterest and Facebook. This should be easily done if the blog owner puts them “at sight”. A study shows that if within 30 seconds, these icons are not “found”, more than half of the readers choose to close the blog. Yes, it’s cruel, but we can learn from this if we want to bring traffic on our blog. We’re also looking after “About me” and “Contact” pages. And here’s even more important to already have them, if someone wants to contact you, for a collaboration proposal and so on. How to find your e-mail if it’s not written anywhere? They will lose patience and give up the idea. Another thing I’ve noticed is that some blogs are too “busy”, from a visual point of view, and becomes very unclear for the readers. Just because we can add quotes, colors, videos, pictures or icons it doesn’t mean that we should use every single one in every post. Remember that too busy or too crowded can turn people off too.

5 reasons i didn't read your blog post

Sper ca aceste sfaturi să vă fie şi vouă de folos, aşa cum şi eu încerc să mi le însuşesc şi să creez un mediu în care să vă placă să reveniţi şi să citiţi. Repet: nu am scris aceste lucruri din răutate, sau pentru că eu mă consider vreun guru blogger, ci pur şi simplu, am ales să împărtăşesc cu voi câteva păreri personale, păreri care pe mine m-au făcut să renunţ la a mai citi anumite bloguri. Dacă sunteţi sau nu de acord cu mine, rămâne de văzut. Aştept comentariile voastre!

EN: I really hope that you’ll find these tips useful, as I try to learn from them and create a nice environment where you’d like to come back and read my posts. I repeat: I did not write these things because I find myself an expert blogger, but simply because I chose to share with you some personal opinions that made me giving up on reading certain blogs. If you’ll agree with me or not, we’ll see. I’m waiting for your comments in the box below!

Mă găsiţi şi pe / You can find me on:
Facebook: Zambet Gratis Blog
Instagram: Gia_Gianina
Pinterest: GiaGianina

Kisses

 

 

Related Post

41 thoughts on “5 reasons why I didn’t read your blog post

 1. Casuta cu abonare si like la pagina de FB, ma dispera si pe mine. Inchid si plec.
  Sunt multe site-uri care au greseli gramaticale, dar si de exprimare. Articolele sunt lungi, fara niciun subtitlu, sunt obositoare.
  Eu am tot citit bloguri si am inceput sa aduc schimbari si la blogul meu. Adica daca citesti multe articole, macar sa inveti.

 2. Pop-up-urile sunt principalul motiv pentru care fug de pe orice site, nu doar de pe bloguri. Le urasc si nu stiu de ce oamenii au senzatia ca ii ajutat atat de mult. Oamenii sunt inteligenti, stiu sa se aboneze si singuri daca le place ce gasesc pe blogul tau, nu trebuie sa le bagi casetele cu facebook sau newsletter in ochi.

 3. Foarte buna postarea ta. Recunosc ca ma-i facut sa intru pe blog de pe telefon pentru a vedea cum se vede scrisul si apoi sa vad daca am iconitele de social media la vedere :))

  Chestia aia cu subscribe ma enerveaza si pe mine foarte mult si mai ales daca esti pe telefon. Se intampla aproape de fiecare data sa se descida aia si pentru ca nu se adapteaza telefonului, nu poti ajunge de nici un fel la X pentru inchidere. Si bineinteles ca ies cu totul!

  La punctul cu pozele si eu sunt de parere ca pozele reprezinta cel putin 70% din postare, daca nu mai mult. Cel putin pentru mine. Imediat imi dau seama daca un blog o sa imi placa sau nu, dupa calitatea pozelor. Sunt o persoana foarte vizuala si asta ma face sa decid daca o sa mai stau pe blogul respectiv sau nu.

  Cat despre designul blogului…pfff…iar…si mai important, in special cand intra cineva de pe desktop. Pe mine m-a apucat nebunia de a avea un blog cat mai curat si cat mai imaculat acum vreo 2 ani dupa ce am vazut ca toate fetele din UK catre asta tind. Si efectiv nu ma mai simteam bine cand intram pe blogul meu si il vedeam cum arata. Si uite asa m-am hotarat sa fac inca o investitie in blog si anume o tema cat mai curata si eye-friendly.

  Felicitari si pentru blog care este foarte eye-friendly si pe care chiar imi face placere sa il rasfoiesc 🙂

  1. Larisa, iti multumesc. Pentru ca ai citit tot articolul, pentru ca rezonam la atatea chestii impreuna si ma bucur sa vad ca nu sunt singura care le a observat de-a lungul timpului. Mie imi place blogul tau tare mult. Este fix cum ti l-ai dorit: aerisit, concis si eye-catchy! Iti multumesc pentru cuvintele tale, inseamna mult pt mine. Cu riscul de a ma repeta, vizualul conteaza f mult, cel putin pentru mine. De aceea incerc sa aduc pe blog poze de calitate (zic eu). E asa bine cand ti se confirma ceea ce crezi! Te pup si te mai astept, aici, pe blog!

 4. Azi am dat un search pe internet pentru că voiam să găsesc bloguri noi și interesante, pe care nu am avut ocazia să le descopăr până acum. Chiar mă enervase unele. Am găsit blog cu un conținut foarte bun, dar m-am ales cu dureri de cap: tema blogului era o imagine abstractă cu mult albastru, fundalul articolului avea un turcoaz puternic și scris gros cu negru. Am dispărut instantaneu. Îmi pare rău.
  În plus mă deranjează când textul articolului este aliniat în mijlocul paginii. Să nu spunem de greșeli gramaticale dezastruoase. A greși e omenește, dar a fi certat cu scrisul corect e altceva.
  În ceea ce privește secțiunea de comentarii, dacă văd că pot posta un comentariu ușor și practic, las mereu o părere despre articol. Altfel evit această secțiune.

 5. Pingback: 3 greşeli majore în aplicarea fondului de ten | Zâmbet Gratis Blog
 6. La mine ti a aparut pop up-ul? E setat sa apara atunci cand cititorul vrea sa paraseasca pagina, insa nu stiu cat de bine functioneaza 😀
  Pe mine greselile gramaticale grave ma fac sa apar imediat pe X.
  In ceea ce priveste titlurile interesante, uneori se intampla sa fiu dezamagita de continut, care nu se ridica la intaltimea asteptarilor.

 7. La unele puncte pe care le-ai mentionat mai am si eu de lucrat, in special la cea cu fotografiile. Trebuie neaparat sa-mi achizitionez un smartphone mult mai performant decat actualul si sa incerc sa le fac cat mai curate. Multumim de articol

 8. Un articol interesant..la categoria pop-up cred ca pe oricine ar enerva fix in mijlocul ecranului ceva care sa-i blocheze lectura;tin minte, la un moment dat, nu puteam sa trec mai departe daca nu facem obligatori abonarea…(asa ceva…)

 9. Îmi place articolul tău si susțin ceea ce spui. Eu personal mai am de lucrat la capitolul poza si decor. Am încercat să-mi fac pagina cât mai simplista si aerisita si cred ca mi-a ieșit măcar atat 😓😓😓

 10. Am citit cu MARE atentie acest articol. N-am simtit vreo urma de rautate, dimpotriva! Apreciez ca ai facut recomandari care pot fi de folos celor care au un blog. Foarte obiectiv si sincer, multumesc pentru ponturi! 🙂

  1. Multumesc Nicole! Da, mare parte din recomandari sunt cam ceea ce am auzit si eu de la alte persoane care imi citeau blogul pe vremea cand eram pe WordPress si nu prea il puteam customiza cum doream eu. Ma bucur tare mult ca ti-a placut postul, am vazut ca este ceva de interes acum, asadar este posibil sa mai revin cu astfel de subiecte pe blog, daca va plac! 😘🙏

   1. Desigur! Eu te urmaresc cu mare placere! Si eu citesc genul acesta de informatii, care sa ma ajute sa fac o treaba cat mai buna dar le regasesc “risipite” in mai multe articole, pe cate o tema in parte. Faptul ca ai facut o sinteza si mi le-ai pus pe toate “pe tava” este fix pe placul meu! Succes pe mai departe!

 11. Informatiile sunt deosebit de utile pentru toti bloggerii, chiar dacă unii poate le consideră răutăcioase! Felicitari pentru articol! Si pentru fotografii, sunt superbe!!!

 12. Ai scris foarte frumos si la obiect. Nu cred ca s-a simtit cineva deranjat de subiectul abordat. Eu stiu unde mai am de lucrat si imi stiu si minusurile blogului meu. Daca as reusi sa-mi imbunataesc fotografiile as avea mult mai mult de castigat. Imi doresc un DSLR si sper sa mi-l pot cumpara cat mai curand. Sotul meu nu intelege de ce as avea nevoie de unul si in plus as mai avea nevoie de cineva care sa ma pozeze. Mai am de lucrat ….

  1. Ma bucur sa stiu ca articolele de genul asta sunt utile si sincer cred ca voi mai reveni pe blog cu astfel de subiecte. Sper sa primesti acel DSLR pe care ti l doresti si sa reusesti sa il convingi pe sotul tau ca trebuie sa devina fotograful tau :))

 13. Si pe mine ma enerveaza rau când imi blochează un pop up ecranul. Arghhh. Sunt unele bloguri si site-uri pe care revin. Dar continutul trebuie sa fie foarte foarte bun. Altfel, arrivederci :).

 14. Ai punctat bine toate aceste aspecte ….
  Sunt multe bloguri facute pentru castig si din aceasta cauza multe aspecte nu prea conteaza .
  Cat despre fotografii si eu imi dau silinta sa iasa cat mai bine .Nu imi iese tot timpul ce vreau insa am investit si eu intr-un aparat profesional de mai bine de 2 ani si mereu vreau ce e mai bun pentru blogul meu

 15. Candva aveam pe blogul meu iconitele de share foarte mari – cele din lateral – erau asa de incomode pentru ca efectiv nu reuseam sa citesc un articol pe telefon, am mai vazut asta la alte bloguri, si drept sa iti spun asta ma faca sa nu citesc un articol.

  1. Sunt anumite lucruri pe care le putem imbunatatii constant la un blog. Acestea sunt doar niste pareri personale. Daca scriu asta la comentariu tau, nu crezi ca vizez o persoana anume.

 16. Am scris si eu in trecut un articol de genul si cam aceleasi lucruri le-am punctat si eu, nu cred ca am punctat pop-up-ul pentru ca parca pe atunci nu era atat de popular insa si pe mine ma enerveaza ingrozitor. Bine ca de acum Google o sa penalizeze site-urile acre au asa ceva.

 17. Interesant articolul, trebuie sa recunosc ca, in mare parte, cam aceleasi `nemultumiri`le am si eu cand intru pe unele bloguri…urasc iconitele care `imi sar in fata`si nu ma lasa sa-mi vad linistita de treaba 🙂

 18. Am sa le iau pe rand:
  1. Nu suport nici eu acea casuta pop-up, in special la varianta de mobil, unde e mai greu sa apesi X si in felul asta…preferi sa pleci!
  2. Perfect de acord. Si alta chestie…sa fii constant. Adica intr-un articol, ar fi fain sa existe un singur fond. APP: daca citesti de pe mobil, cum apare fondul la mine?
  3. Titlul conteaza si este important sa gasesti o formulare call-to-action, cum ai spus si tu. Nu mereu imi iese, ce e drept.
  4. Nu stiu cum sa iti zic, dar faci niste poze superbe!!!! Le gasesti unghiul bun, lumina potrivita, decor..Doamne..asta e un motiv pentru care eu intru iar si iar pe un blog!
  5. Inca o data de acord cu tine! Un blog aerisit, in care sa existe categoria Despre mine si Contact e necesara.

  Alte lucruri care pe mine ma fac sa ies repejor de pe un blog sunt comunicatele de presa!!!! Alea…copy-paste! Nu vreau sa public asa ceva, nu imi plac si in plus, nu esti cumva penalizat de Google daca ai continut copiat?
  Alt lucru ar fi modul de a scrie. Adica, trebuie sa scrii totusi corect gramatical si sa pui semnele de punctuatie unde si cand trebuie. Desi poate nu este vizibila treaba la prima vedere, conteaza mult!

  PS: mie imi place cum arata blogul tau si pozele tale, dar ai si continut de calitate! You go, girl!

  1. Lore, daca erai in fata mea acum, te pupam sincer :))) mereu ma simt magulita si usor stanjenita de comentariile tale, magulita pentru ca gasesti cuvintele potrivite si stanjenita pentru aprecierile constante aduse fotografiilor pe care le fac. Nici nu stii cat de mult inseamna asta pentru mine, acum la inceput de drum in toata treaba cu tinerea unui blog de beauty.

   Am uitat sa scriu despre comunicatele de presa :)) chiar ai mare dreptate aici, Google vede continut plagiat si pac – primesti puncte de penalizare. Daca tot vrei sa folosesti comunicatul de presa (cu toate ca nu stiu cat de mult ajuta relatia dintre tine si cititori), ai putea sa il modifici putin inainte, sa il faci mai personal – sa nu sune asa mult a reclama :))

   Ca sa iti raspund la intrebarea “cum se vede blogul tau de pe telefon” iti spun ca aseara cand ti-am comentat la articolul cu Bioderma, am comentat dupa telefon, deci iti dai seama ca nu as fi putut sa o fac daca blogul tau in varianta mobile ar fi fost “praf” :)) Este curat, aerisit, fundalul alb si scrisul negru, e perfect pentru citit mobile. Pozele se vad bine si clare, au o dimensiune ok, nu dau scroll prea mult. Ti-as arata un print screen mai exact, cred ca iti trimit pe email sa vezi despre ce vorbesc.

   Te puuup Lore!

 19. You’re damn right guurl! :)) Când ești pe Free e mai greu însă se poate renunța la toate widgeturile care nu ai neapărata nevoie și așa mai departe. Eu abia aștept să-mi schimb hostingul și sa fie totul cum îmi doresc 💖 În rest da.. Încerc să-mi cunosc aparatul și încerc sa fac cat mai multe poze când dau de lumină naturală (lucru care se întâmplă foarte rar în Olanda:(((( )

  Îmi place articolul tău și m-ai inspirat sa scriu și eu despre chestii pe care le-am învățat în timp :))

  1. :)) ce tare, chiar as vrea sa vad la tine pe blog un articol de genul. Nu stiam ca locuiesti in Olanda, deci tu erai vizitatorul din Netherlands pe care l-am vazut mai devreme in Google Analytics :))

 20. Oricat de rautacios ar suna, cred ca aceste informatii sunt utile pentru toti bloggerii in general.
  Pe mine de cele mai multe ori ma enerveaza aspectul unor pagini sau bloguri. Mie de exemplul nu imi plac blogurile incarcate.

 21. Este un studiu care arăta că nu e bine să ai iconițele rețelelor de socializare în partea de header a site-ului pentru că riști să îți pierzi cititorul. Eu sunt genul de om care se axează mult pe conținutul de pe un blog, dar apreciez blogurile curate și cu articole bine structurate. Secțiunile „Despre” și „Contact” sunt mai mult decât obligatorii pe un blog care se respectă, dar puțini conștientizează necesitatea lor.
  Îmi place mult cum ai punctat toate cele 5 motive și cum le-ai argumentat.

 22. Imi place articolul. Sunt de acord cu ce ai spus, nici pe mine nu ma atrage sa citesc un blog cu scris mic sau unde tot apare fereastra de abonare in timpul cititului. Utile sfaturi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.